Uudised

ATLS kursus edukalt lõpetatud

Koju lendas viies MTÜ Vaba Ukraina ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koostöös koolitatud Ukraina meedikute grupp, kandes endaga kaasa muutuste tuuli, värsked teadmisi ning meie toetajate ja abistajate, Eesti patriootide parimaid soove.         Kui varasemad neli kursust keskendusid esmaabile lahinguväljal, täpsemalt taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise (TCCC) algoritmide õpetamisele,… Read more

Tänusõnad Ukraina meedikutelt

Sam, Žorik, Toljan, John Doe, Johnny, Pravosek, Jane – vaid mõned hellitusnimed neist, mis Ukraina meedikud on andnud meie suurepäraste toetajate annetuste eest hangitud ja meie poolt Ukrainasse saadetud 35 mannekeenile. Ilmselt ei suuda keegi kokku lugeda, kui paljude esmaabiõpetuse tundidesse on need asendamatud vahendid oma panuse andnud ja annavad… Read more

Meie headele toetajatele

MTÜ Vaba Ukraina sünnipäev 11. augustil tuli ja läks, meie igapäevane tegevus Ukraina riigi iseseisvuse kaitsjate abistamisel aga jätkub täpselt samamoodi nagu nende möödunud kahe aasta jooksul. Sünnipäeva puhul on kohane esitada kokkuvõte tehtud tööst ka meie toetajatele ja annetajatele. Enne numbrite juurde minekut soovimegi teha sügava kummarduse ja avaldada… Read more

Vajame teie abi

Esmaabikoolituse juurde kuulub orgaanilise osana ka elustamine, viimase õigete võtete tõhusaim õpetamine nõuab spetsiaalse mannekeeni olemasolu. Oleme eesmärgiks võtnud kõik meie kaudu Eestis õppinud Ukraina meedikud-instruktorid nendega varustada, seni oleme kokku saatnud 30 tükki, need kõik on pidevas aktiivses kasutuses. Eelöeldu tähendab ühtlasi, et Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses koolitust saanud… Read more

Autasu

Mis on väärt üks autasu? Kummaline küsimus, kuid kui täna jõudis Ukrainast kohale mulle määratud nimeline rinnamärk “Mehisuse ja halastuse eest,” siis valdasid mind segased tunded. Muidugi olen rõõmus, kuid samas tean paljusid, kes on säärast tunnustust palju rohkem väärt – ennekõike rindel elusid päästvad meedikud, endast viimast andvad vabatahtlikud,… Read more

Õnnitlused Ievgen Tsudenkole autasustamise puhul!

Taas kord on põhjust heameelt tunda ühes meie ukraina sõpradega: esimese grupi koosseisus Tartus taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise instruktori koolitust saanud Ievgen Tsudenkot autasustati lahingmeedikute tunnustamiseks mõeldud rinnamärgiga “Mehisuse ja halastuse eest.” Anname au! MTÜ Vaba Ukraina meeskond    

Neljas

        Ukrainlaste taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise (TCCC) instruktorite neljas grupp, kes Eestis õppimas käis, on õnnelikult Kiievis tagasi. Tänase päeva seisuga on neid siin koolitust saanud juba 80, mis arvestades, et enne sõja algust 2014. aastal oli vastava sertifikaadiga inimesi kogu Ukraina riigi peale vaid neli (sic!),… Read more

MTÜ Vaba Ukrainat autasustati

Ilmselt räägivad juuresolevad fotod enda eest ise, MTÜ Vaba Ukrainat autasustati rinnamärgiga „Mehisuse ja halastuse eest.” Märk on mõeldud tunnustamaks ATO lahingutes silma paistnud meedikuid. Otseses lahingutegevuses pole me muidugi osalenud, kuid nähtavasti on meie panust siiski peetud piisavalt märkimisväärseks. Meie KÕIGI panust, sest organisatsioonina saab Vaba Ukraina olla vaid… Read more

Paha poiss naaberhoovist

    Me kõik mäletame neid ebameeldivaid hetki, kui paha poiss naaberhoovist lõhkus meie liivakastis meie päev läbi hoole ja armastusega ehitatud liivalosse. Mõned meist läksid koju pisarates ja verise ninaga, teised julgesid pahandada alles siis, kui õel poisinaga lahkus, vastik irvitus näol. Meie sõbral nina veriseks lüües küsis ta… Read more

Intervjuu Ukraina esmaabiinstruktoriga

– Tere Tanja! räägi palun kõigepealt mõne sõnaga endast – Tere, olen Tatjana Kagui, Azovi polgu vabatahtlik meedik-instruktor. Sooviksin oma juttu alustada tänusõnadega meie Eesti õdedele-vendadele kogu meile – Ukrainale – osutatud toetuse eest. 2015. aasta aprillis osalesin taktikalise taseme lahingkannatanu käsitlemise (TCCC) instruktorikursusel Eestis. Enne kursustki tegelesin koolitamisega, läbisin… Read more

Kuhjaga toetust väikesest sõbralikust Tartu linnast

17. oktoobril korraldasime Tartu Raeplatsil Ukraina sõjaväemeedikutele edastamiseks esmaabivahendite korjanduse. Kõigest 7 tunni jooksul tõid head Tartu inimesed meile hulgaliselt vajalikku kraami, ostes lähedalasuvad Tartu Ülikooli Kesklinna apteegi ja Raeapteegi steriilsest sidumismaterjalist sisuliselt tühjaks! Aitäh teile kõigile!       Alljärgnevalt toome ära tänavakampaania käigus annetatu täieliku nimekirja: Marlisideme rullid,… Read more

Kolm on kohtuseadus

„Kolm on kohtuseadus.” Nii ütleb Eesti vanasõna, millele kohaselt lõpetas esmaspäeval, 28. septembril õpingud ja lendas tagasi kodumaale kolmas grupp Ukraina meedikuid, saanud kätte taktikalise taseme lahingkannatanu (TCCC) instruktori tunnistused. Kursused korraldas MTÜ Vaba Ukraina koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusega. Suur aitäh kõigile toetajatele! Käesolevaks hetkeks Eestis saanud suurepärase ettevalmituse kokku… Read more

RATAS läks veerema!

Käesolevaks hetkeks on Eesti suure südamega inimesed üheskoos hulga välismaiste toetajatega kinkinud Ukrainale meie ühingu kaudu hulganisti esmaabivahendeid, lisaks on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse spetsialistide käe all välja õpetatud kaks gruppi, kokku 40 taktikalise tasandi lahingkannatanu abistamise (TCCC) instruktorit. Kolmaski grupp kursante on peatselt saabumas, töötame selle nimel, et tuleks ka… Read more

MTÜ Vaba Ukraina tegevuse rahaline ülevaade 14. august hommik 2015 a.

Annetusi MTÜ asutamisest (11. august 2014) alates vabatahtlikelt 253 804,85 eurot, siin sisaldub laekumine heategevuskontserdi “Eestist Ukrainale” annetajatelt, mis on 175 635,50 eurot. Heategevuskontserdi tulud olid piletite müügitulu 4 164,00 eurot ja annetajate annetused 175 635,50 eurot, kokku oli kontserdi laekumisi 179 799,50 eurot. Kulutusi kontserdile oli kokku 35 089,02… Read more

Palju õnne sünnipäevaks meile!

Täna täpselt aasta tagasi asutasime MTÜ Vaba Ukraina, toetamaks Ukraina riigi võitlust iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse eest, edastades rindeüksustele elupäästvaid esmaabivahendeid ja alates selle aasta algusest korraldades koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusega rindemeedikute instruktorite koolitusi. Tänaseks oleme tänu lahketele annetajatele suutnud Ukrainale anda 40 kvalifitseeritud taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise instruktorit, valmistume… Read more

Tunnustus kolmele kursuslasele

        Kahele Eestis kursustel käinud TCCC instruktorile omistati Ukraina rahvakangelase orden, veel ühele aga orden „Mehisuse ja halastuse eest”, mis mõeldud spetsiaalselt meedikutele. Kummalgi juhul pole tegemist küll riikliku autasuga, vaid ühiskondlike organisatsioonide poolt väljaantavatega, kuid kindlasti ei vähenda see autasu tähtsust. Pigem vastupidi, sel moel saab… Read more

Kutsume osalema kampaanias!

On arusaadav, et iga tööd saab õigete riistade olemasolu korral paremini teha. See aksioom kehtib ka esmaabikoolituste kohta – rääkimisest ja näitamisest jääb üksi väheks, õppuril on tarvis kõik läbi teha ning seda nii realistlikult kui võimalik. Eriti kehtib see lahinguväljameditsiini kohta, kus oskamatult antud abi viib kannatanu surma või… Read more

Teinegi kursus edukalt lõpetatud

Öeldakse, et külalistest on rõõmu kaks korda: siis kui tulevad ja kui lahkuvad. Heade sõpradega on teisiti. Täna lendasid kodumaale MTÜ Vaba Ukraina poolt organiseeritud ja koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusega läbi viidud, järjekorras juba teise taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise instruktori kursusel osalenud 20 Ukraina meedikut. Mehed ja naised, saabunud võõrale… Read more

Tänukiri Donbassilt

Tõlge: Sõpradele heategevuslikust organisatsioonist Vaba Ukraina Austatud Vaba Ukraina kollektiiv ja kõik osalised, „Pataljoni Donbass abistamise heategev fond” ja pataljoni Donbass vabatahtlike korpus avaldab teile siirast tänu abi eest meie armeele meie võitluses agressori ja okupandi vastu. Juba terve aasta edastate te väsimatult meile vajalikke asju, ravimeid, meediku seljakotte ja… Read more

Vahekokkuvõte 15. mai seisuga

Aeg jälle teha kokkuvõte saadetud esmaabivarustusest. Järgnevalt on esitatud kogused kokku, sulgudes muutus võrreldes viimase kokkuvõttega: 21 parameediku seljakotti 157 lahingmeediku traumakotti (+20) 819 individuaalset esmaabitaskut (+100) 9 meediku seljakotti 7 varustusetaskut 117 alusmatt-kanderaami (+40) Ukrainlaste poolt jumaldatud lahingmeediku traumakotti, mudel 111-68 on Ukrainas vähemalt 157 tükki. MTÜ Vaba Ukraina… Read more

Kuu aega hiljem

Esimesest MTÜ Vaba Ukraina poolt korraldatud ja Ukraina meedikutele mõeldud taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise instruktori kursuse lõpust on möödunud kuu. Riburada mööda saabub sestpeale uudiseid, mis kinnitavad, et koolitus on olnud asja eest. Eestis diplomi saanud värsked instruktorid õpetavad kannatanutele esmaabi andmist mitmetes väeosades ja isegi tsiviilelanikkonnale. Meieni jõudvad andmed… Read more

Esimene TCCC kursus Ukraina meedikutele lõppes edukalt

Pühapäeval, 29. märtsil naases Eestist kodumaale esimene grupp Ukraina meedikuid, 20 meest ja naist, kes MTÜ Vaba Ukraina ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse koostööprojekti raames lõpetasid taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise instruktori kursused. Kümme Eestis veedetud päeva olid täis intensiivseid õpinguid, samuti tutvuti Tartu linna vaatamisväärsustega, külastati muuseume ja Eesti Üliõpilaste Seltsi… Read more

Asjade seis

Märtsikuu keskpaik on märkamatult kätte jõudnud. Valmistume pingeliselt esimeseks meie poolt korraldatavaks esmaabiinstruktorite koolituseks Ukraina meedikutele, päevad lendavad mööda suuremate ja pisemate asjade korraldamise tähe all, et kõik sajaprotsendiliselt õnnestuks. Sellest hoolimata pole jäänud koostamata ja teele saatmata ka värsked saadetised, oma osa seljakotte on saanud Ukraina piirivalve, Aidari pataljon,… Read more

Veebruarikuu tegemiste kokkuvõte

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti Vabariik! Vabadus on väärtus ja tänasel pidupäeval tahaks MTÜ Vaba Ukraina meeskonna poolt tänada kõiki neid inimesi, kes möödunud kuude jooksul pole paljuks pidanud toetada ka ukrainlaste vabaduspüüet ja nende võitlust Venemaa agressiooni vastu. Tänu teile on paljud Ukraina armee- ja vabatahtlikud üksused saanud vähemalt osaliselt… Read more

Abiks Mariupoli kaitsjatele

          Ports heategevuskontserdi individuaalseid esmaabi paunu jõudis Всеукраїнське об’єднання Патріот kaudu Mariupoli piirkonda.

Eesti abi päästis Dmytro Yaroshi

            21. jaanuaril 2015 sai Pisky küla lähistel lahingu käigus Grad raketi plahvatuses haavata Parem Sektori liider Dmytro Yarosh. Kild läbistas Yaroshi õlavarre, purustades õlavarreluu. Haavatu toimetati haiglasse, kus talle tehti operatsioon, tema elu pole ohus. Praeguseks on selgunud, et kohapealset esmaabi osutas Yaroshile 93…. Read more

Vahekokkuvõtete aeg

        Hilissügisest alates on MTÜ Vaba Ukraina saatnud ukrainlastele eraalgatuse korras Eesti mõõtkavas tohututes kogustes abi. Mitte relvi või raha, mida võiks vääriti kasutada, vaid esmaabitarbeid, inimelude päästmise vahendeid. Raha selleks on laekunud annetustest, suurim osa oktoobris toimunud heategevuskontserdi tulemusena. Märgilise tähtsusega on, et sentigi kogutud rahast… Read more

Teise suursaadetise sünd piltides

Pilte teise Eesti inimeste annetuste eest suursaadetise pakkimiselt 15. detsembril. Saadetise koguväärtus on 50 000 eurot. Kui palju elusid tänu neile seljakottidele ja individuaalsetele esmaabikomplektidele päästa õnnestub!

Esimene suursaadetis teele pandud ja juba ka kohal!

          4. detsembril sai Kiievi poole teele pandud esimene meditsiinitarvikute suursaadetis väärtusega 30 000 eurot, sisuks meediku seljakotid. 9. detsembriks oli kogu kraam kohal, kohalikud koostööpartnerid-vabatahtlikud asusid seljakotte rindeüksustele laiali vedama, praeguseks osadel meditsiiniohvitseridel nende varandus juba käes. Ja tõepoolest varandus, kuna endiselt kuuleb, kuis nii… Read more

Saadetis õnnelikult Kiievis!

Heategevuskontserdil laekunud annetuste eest ostetud esimene partii Kiievis jõudis õnnelikult Kiievisse. Juba on alanud esmaabikomplektide edastamine pataljonidele. Vaata ka siia! 26.11.2014

80 esmaabipauna alustas teekonda Eestist Ukraina poole

Teisipäeval, 18. novembril pani MTÜ Vaba Ukraina Kiievi poole teele esimese koguse meditsiiniabi, mis on soetatud heategevuskampaania „Eestilt Ukrainale” raames tehtud telefoniannetuste eest. Saadetis sisaldas esimest 80 individuaalset esmaabi pauna (žgutt, rõhkside, kolmnurkrätik, termolina, plaastrid, sidemed) saadetavast 600-sest individuaalpaunade partiist. MTÜ Vaba Ukraina esindaja Kuido Külma sõnul Eesti võimalustest hetkel… Read more

Kuidas väike Eesti aitab Ukraina Valguse Sõdalasi

Donbassi pataljoni Facebooki lehel avaldati lühike kirjutis Eestis ravil viibivatest ukrainlastest, kelle hulgas on ka kuus Donbassi võitlejat. Peale meie oma allikate kinnitavad ka ukrainlased, et nende eest hoolitsetakse suurepäraselt, tallinnlased külastavad neid aktiivselt, kinkides südamesoojust ja usku tulevikku. Eraldi on välja toodud meie vabaukrainlane Andrus Rumm ning laiemalt kogu… Read more

Saadetis 37. Territoriaalpataljonile

        Eelmisel nädalal kogutud annetuste eest komplekteeritud 10 personaalset esmaabikomplekti (IFAK) läks täna hommikul Zaporizzija poole teele Ukraina 37.territoriaalpataljonile.

Vahekokkuvõte

Aruanne Ukrainasse lähetatud meediku seljakottidest ja paunadest, enne kui numbrid suurusjärk suuremaks lähevad: Taskutega seljakott (mudel 111-57) 7 tükki Lahingmeediku traumakott (mudel 111-68) 62 tükki Meediku seljakott (mudel 109-56) 9 tükki Individuaalne esmaabipaun (mudel 112-003-03) 46+5 tükki Alusmatt-kanderaam (mudel 112-37) 37 tükki Tänud kõigile Ukraina iseseisvuse toetajatele!

Järjekordsed saadetised kohal!

Kiievis on kohal 30 meh.brigaadi saadetis (osa sellest läheb Donetski lennujaama küborgidele), Tšernigovi seljakott ja ZolotõeVorota teine pakk, teatavad meie Ukraina sõbrad.

Samooborona Boyarkal abi käes!

                  Täna on Ukraina keele päev 🙂 Samooborona Boyarkani on jõudnud meditsiinivahendite saadetis, mis mõeldud Zolotõje Vorota pataljonile, nagu teatas oma Facebooki postituses nende esindaja. Eestlaste abi, alati kvaliteetne ja läbimõeldud, on väga oodatud.

Viis kasti esmaabivahendeid Ukraina poole teele saadetud

              Eile sai pakitud saadetis Tšernigovisse. Samuti läksid Ukraina poole teele kõik varem valmisseatud pakid. Kiievisse jõuavad need neljapäeval (06.11.2014). Tore on ka see, et Donbassi polgule saadetud hingamisaparaat jõudis kenasti Ukraina tolli. Peagi on oodata häid uudiseid

Saadetis Azovi pataljonile on kohal!

31.10.2014 Järgnevalt postitus Azovi Facebooki lehelt: Our Estonian friends from NGO ‘Vaba Ukraina’ sent medicines for ‘Azov’ and ‘Aidar’ battalions. Packages are already in Kyiv! Thank you! Сегодня у нас день получения посылок от наших любимых друзей-патриотов!!! Наши партнеры Vaba Ukraina, передали посылки для батальонов Азов и Айдар. Открыв передачки,… Read more

Saadetis Pataljonile Donbass

30.10.2014 Annetustest kogunenud raha eest läkitasime teele järjekordse saadetise, sedapuhku pataljonile Donbass, muuhulgas hingamisaparaadid ja aspiraator. Lisaks veel suur hulk mitmesuguseid esmaabivahendeid, mis kõik pildile ei mahtunud. Saadetis läks eile (29.10.2014) Kiievi poole teele. Kaalu oli karbikesel 25,5 kg . Uudiseid tasub oodata järgmise nädala keskpaigas. Kui kõik klapib ja… Read more

Avasime püsiva esmaabivahendite kogumispunkti Tartu kesklinnas

28.10.2014 MTÜ Vaba Ukraina sõpradel on alates tänasest veel üks võimalus Ukraina konfliktis kannatanute toetamiseks. Avasime esimese püsiva annetuste kogumise punkti Tartu Ülikooli Kesklinna Apteegis (Poe tn 8). Sini-kollastes värvides korjanduskasti võib tuua esmaabivahendeid, shokolaadi, lahustuvat kohvi, aga ka meesterahva mõõdus sooje sokke ja kindaid. Oodatud on järgmised esmaabivahendid, mida… Read more

Tere!

  28.10.2014 Käivitasime täna oma veebilehe. Meie varasematest tegemistest saad lugeda meie Facebooki lehelt.