Vajame teie abi

Esmaabikoolituse juurde kuulub orgaanilise osana ka elustamine, viimase õigete võtete tõhusaim õpetamine nõuab spetsiaalse mannekeeni olemasolu. Oleme eesmärgiks võtnud kõik meie kaudu Eestis õppinud Ukraina meedikud-instruktorid nendega varustada, seni oleme kokku saatnud 30 tükki, need kõik on pidevas aktiivses kasutuses. Eelöeldu tähendab ühtlasi, et Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses koolitust saanud 80 meedikust peavad 50 endiselt ilma mannekeenita toime tulema. Nende kõigi varustamine pole kaugeltki odav ettevõtmine. Taotlesime raha muuhulgas Välisministeeriumilt, kahjuks on saadaoleva raha hulk alati väiksem soovijate arvust ja meile lihtsalt sedapuhku ei jätkunud.

Sestap pöördumegi nüüd teie poole, meie ustavad sõbrad, aidakem ühiste jõududega kõik meie meedikud selle hädavajaliku töövahendiga varustada! Ootame teie annetusi, ülekande selgitusse palun kirjutada märksõnaks “Mannekeen,” et ka meie teaks, millisesse projekti raha suunata.

Üheskoos suudame, üheskoos võidame!

Collage