Vahekokkuvõtete aeg

16-1-15-1 16-1-15-2 16-1-15-516-1-15-3

 

 

 

 

Hilissügisest alates on MTÜ Vaba Ukraina saatnud ukrainlastele eraalgatuse korras Eesti mõõtkavas tohututes kogustes abi. Mitte relvi või raha, mida võiks vääriti kasutada, vaid esmaabitarbeid, inimelude päästmise vahendeid. Raha selleks on laekunud annetustest, suurim osa oktoobris toimunud heategevuskontserdi tulemusena. Märgilise tähtsusega on, et sentigi kogutud rahast pole kasutatud ühingu omakulude katteks, kõik summad on rangelt rakendatud saadetava abi ostmiseks.

Ligi veerand miljonit eurot, on seda palju või vähe? Ühest küljest, ümmarguselt 45 miljonilise elanikkonnaga riigi abistamiseks tilk meres. Teisest küljest, kõigest 1,3 miljonilise riigi kohta kaugeltki mitte vähe. Võib julgelt väita, et tänu eestlaste saadetud meditsiinivahenditega päästetud kümnete ukraina meeste ja naiste elusid.

Seni saadetud abi vahekokkuvõte:

21 parameediku seljakotti (109-56)
119 lahingmeediku traumakotti (111-68)
679 individuaalset esmaabitaskut (112-003-03)
9 meediku seljakotti (111-57)
7 varustusetaskut (112-004-03)
77 alusmatt-kanderaami (112-037)
Lisaks aspiraatorid, perfuurorid, kunstliku hingamise seadmed, defibrillaator (Donetski lennujaama „küborgidele”) ja palju muud.

Lõpetuseks veel üks oluline fakt. Esmaabi lahinguväljal on vaieldamatult hädavajalik. Kui veel eelmise aasta keskpaiku olid Ukraina väeüksused esmaabivahenditega varustatud kõigest 5-10% ulatuses, on nüüdseks vabatahtlike, sealhulgas eestlaste pingutuste tulemusena mõned üksused lõpuks varustatud vajaliku 100% ulatuses!

Võitlus jätkub. MTÜ Vaba Ukraina on valinud Ukraina poole, põhimõtete, ideaalide, seaduslikkuse ja inimlikkuse poole vastaste printsiibituse, seadusetuse ja inimvaenulikkuse vastu. Meie abi on oodatud ja inimelude, nii võitlejate kui tsiviilisikute päästmiseks vajalik. Aita sina ka!