RATAS läks veerema!

Käesolevaks hetkeks on Eesti suure südamega inimesed üheskoos hulga välismaiste toetajatega kinkinud Ukrainale meie ühingu kaudu hulganisti esmaabivahendeid, lisaks on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse spetsialistide käe all välja õpetatud kaks gruppi, kokku 40 taktikalise tasandi lahingkannatanu abistamise (TCCC) instruktorit. Kolmaski grupp kursante on peatselt saabumas, töötame selle nimel, et tuleks ka neljas ja viies, sest Ukraina on suur riik ja selliseid kaasaegsete teadmistega instruktoreid on hädasti tarvis hulgem ning kaasaegsete väljaõppekeskuste rajamine võtab aega. Kuid üheskoos oleme neile andnud veel midagi, midagi sellist, millest alguses mõeldagi ei osanud.

11207301_681070472024361_3601596426337303465_n Koju naastes panid värsked instruktorid lahingmeditsiini õpetades tähele, et sõduritel on raskusi inglise keelel põhineva protokolli (so. tegevuste jada) (C)ABCDE meeldejätmisel. Asi vajas seega veidi kohandamist, seejuures jäi sisu võrreldes Eestis õpituga samaks, muutus keeleline külg. Tulemuseks oli KOLESO.

Miks on see oluline? Asi on selles, et lahinguväljal haavatut abistades loevad sekundid, mille jooksul on vaja kontrollida teatavat arvu elulisi funktsioone ja tuvastada vigastuse iseloom. Neist ühegi punkti vahelejätmine võib tähendada haavatu surma. Seetõttu ongi välja mõeldud vastav protokoll, maksimaalselt tõhus tegevuste järjestus akronüümiga, kus igale tähele vastab mingi protseduur. Eesti ja inglise keeles on tulemuseks tähestiku järjestikkused tähed, kuid Ukraina tähestik on ju teistsugune… Instruktorid panid pead kokku ja tulemuseks sidusid selle protokolli hõlpsalt meeldejääva sõnaga „koleso” („ratas”).

Tõelise tähtsuse annab kogu loole aga see, et antud süsteem ei jäänud ainult nende instruktorite kitsasse ringi, vaid seda esitleti ka Ukraina Kaitseministeeriumile. Praeguseks on KOLESO võetud sõjaväe väljaõppes ametlikult kasutusse, küll veel katseliselt, kuid usume, et juba peatselt saab see olema iga noorsõduri väljaõppe asendamatu komponent.

Selline ootamatu MTÜ Vaba Ukraina tegevuse tulemusel meie endi silme all toimuv kvalitatiivne hüpe ei saa mitte rõõmu teha. Jätkame oma tööd tugeva, eduka ja iseseisva Ukraina eest, haavatasaanute elu eest, et see hüpe ei jääks viimaseks!

Разом за вільну Україну! (Üheskoos vaba Ukraina eest!)