Õppida, õppida, õppida!

Saadetud õpetamise abivahendid O. O. Bogomoletsi nimelises Rahvuslikus meditsiiniülikoolis aitab tulevatel arstidel omandada kaasaegseid esmaabivõtteid.

Rivne Valgete Barettide kursustel on meilt edastatu aukohal. Ühenduse juhi Juri Tarasjuki sõnul poleks oblastis (kus muide elanikke sama palju kui terves Eestis kokku) elupäästva esmaabi õpetamine iial suutnud ilma Eestist saadetavata nii kiiresti nii kõrgele tasemele jõuda.