Intervjuu Ukraina esmaabiinstruktoriga

– Tere Tanja! räägi palun kõigepealt mõne sõnaga endast

– Tere, olen Tatjana Kagui, Azovi polgu vabatahtlik meedik-instruktor. Sooviksin oma juttu alustada tänusõnadega meie Eesti õdedele-vendadele kogu meile – Ukrainale – osutatud toetuse eest. 2015. aasta aprillis osalesin taktikalise taseme lahingkannatanu käsitlemise (TCCC) instruktorikursusel Eestis. Enne kursustki tegelesin koolitamisega, läbisin Ukrainas korraldatud kursused, omasin vastava taseme koolituslitsensse, kuid ometi see, mida Eestis õppisin, muutis kardinaalselt mu nägemust lahingkannatanule esmaabi osutamisest.

– Mil moel su arusaamad muutusid, mida kursus andis?

– Varasem kogemus ja teadmised polnud süstematiseeritud, peale Eestis õppimist asusid paljud asjad aga oma kohale, tekkis süsteemne arusaam, kuidas asju õigesti teha. Esimesel kursusel oli Azovi polgust kaks inimest, peale naasmist hakkasime võitlejaid ja värskeid meiega liitujaid koheselt õpetama NATO süsteemi järgi – efektiivsemalt, lihtsamalt, üleliigsete lisade, liigutuste ja manipulatsioonideta. Järgneva aja jooksul olen juhendanud mitte ainult oma polgus, vaid ka teistes kohtades ja üksustes: siseministeeriumi vägedes, armee allüksustes, piirivalvureid ning eraisikuid.

– Pead tavainimeste õpetamist tähtsaks?

– Tihti unustatakse, kui oluline on õpetada esmaabi ka tsiviilisikutele, seda juba koolis. Üheskoos Azovi polgu võitlejatega korraldasime õppepäevi, kus õpetasime eraisikuid kannatanule esmaabi andma, jällegi TCCC süsteemi põhjal.

– Mis sinu arvates Eesti abi puhul veel oluline on?

– Ei saa meenutamata jätta ka meditsiinivahendeid, mida meie Eesti sõbrad meile saadavad, kõiki neid individuaalseid esmaabikomplekte võitlejatele, traumakotte rindemeedikutele ja instruktoritele, kanderaame haavatute evakueerimiseks ja palju muudki.

– Mida annavad kursused Ukrainale tervikuna?

– Hiljuti naases Eestist kolmas grupp meedikuid, kes nüüd vastavalt TCCC süsteemile Ukraina sõdureid õpetavad. Eestis omandatud teadmised võimaldavad meil õpetada sadu võitlejaid, kuidas õigesti esmaabi osutada, aga see tähendab, et tuhandetel inimestel on hoopis suurem šanss ellu jääda, säilitada oma ihuliikmeid ning jõuda elusate ja tervetena tagasi oma kodus ootavate lähedaste juurde.

Illustreerimaks räägitut siia juurde mõned fotod meie poiste poolt läbiviidavatelt NATO standarditele vastavatelt esmaabikoolitustelt.

– Aitäh ja Слава Україні!

– Героям слава!

12180959_936670123072952_1374839561_o

12185621_936670063072958_1816841376_o

12186160_936670109739620_1508484532_o

12192930_936670119739619_34861725_o