ATLS kursus edukalt lõpetatud

Koju lendas viies MTÜ Vaba Ukraina ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koostöös koolitatud Ukraina meedikute grupp, kandes endaga kaasa muutuste tuuli, värsked teadmisi ning meie toetajate ja abistajate, Eesti patriootide parimaid soove.

123

 

 

 

 

Kui varasemad neli kursust keskendusid esmaabile lahinguväljal, täpsemalt taktikalise tasandi lahingkannatanu käsitlemise (TCCC) algoritmide õpetamisele, siis seekordne pühendus abi andmise järgmisele tasandile, ATLS (traumahaige käsitlemine edasijõudnutele) tasemele. Viimane on vajalik mitte ainult sõjaolukorras, vaid ka laiemalt, isegi igapäevases haigla triaažis. Usume ja loodame, et nende tublide meeste ja naiste, juba enne Eestisse saabumistki kõrge kvalifikatsiooniga arstide toel õnnestub Ukrainas pöörata riigi meditsiinisüsteemis täiesti uus lehekülg, teostada tõeline kvalitatiivne hüpe ning päästa lugematute Ukraina inimeste elu ja tervis.

Mõistagi kaasnesid pingelise, võimeid proovile panevale õppetööle ka lõõgastushetked mitmete huvipunktide külastamisega – ekskursioonid Tartu Ülikooli peahoonesse, Kliinikumi, Ajaloomuuseumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, tutvumine Tallinna vanalinnaga ning külaskäik Ukraina Kultuurikeskusse. Kursuslaste sõnul olid nad eestlaste vastuvõtust, Tartust ja Tallinnast vaimustuses, lubades kindlasti veel tagasi tulla, seda maad ja siinseid inimesi lähemalt tundma õppima. Nii said korraldatud kursused ka kultuuriliselt kindlasti mõlemale poolele silmaringi arendamise vahendiks.

Peale koju naasmist ootab värskeid sertifitseeritud ATLS spetsialiste ees suur töö õpitud kontseptsioonide integreerimisel Ukraina meditsiinisüsteemi. Pealehakkamist neil jätkub ning usume, et väikese Eesti inimeste suurte südamete ja ukrainlaste heaks tehtud annetuste toel suudavad nad vajadusel mägesidki liigutada.
Edu teile, sõbrad!

111112221333

 

 

 

 

Alates 2014. aasta augustist on MTÜ Vaba Ukraina annetuste toel Ukrainasse saatnud kokku 308 erinevas suuruses meediku seljakotti, 1059 individuaalset esmaabikomplekti ja 40 elustamisõpetuse mannekeeni; koostöös EV Välisministeeriumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega on koolitatud 80 TCCC instruktorit ja 20 ATLS spetsialisti.
Aitäh kõigile, kes on meid sel teel toetanud, teie abi on hindamatu!