MTÜ Vaba Ukraina

10606061_10203063128391368_2712107537916430132_n

 

MTÜ Vaba Ukraina toetab vaba ja demokraatliku Ukraina arengut ja võitlust oma iseseisvuse eest. MTÜ Vaba Ukraina ,äriregistrikood 80373382, on kodanikualgatuse korras tekkinud liikumine Ukraina abistamiseks.

Mittetulundusühingu VABA UKRAINA põhikirja üldsätted

1.1 Mittetulundusühing VABA UKRAINA (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on toetada vaba ja demokraatliku Ukraina arengut ja võitlust oma iseseisvuse eest, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 Ravimite ja meditsiinilise varustuse, seadmete ja esmaabivahendite soetamine ja toimetamine Ukraina iseseisvuse ning territoriaalse terviklikkuse eest seisvatele Ukraina seaduslikus korras asutatud sõjaväelistele ja muudele relvastatud ühingutele (mh Ukraina Armee ja Ukraina Rahvuskaart),
1.2.2 Mittesurmava militaarvarustuse (välja arvatud relvad ja strateegiline kaup) soetamine ja toimetamine Ukraina iseseisvuse ning territoriaalse terviklikkuse eest seisvatele Ukraina seaduslikus korras asutatud sõjaväelistele ja muudele relvastatud ühingutele (mh Ukraina Armee ja Ukraina Rahvuskaart).